Stanovy

Vážení družstevníci,
plné znění stanov družstva dle zák.č. 90/2012 Sb., (zákon obchodních společnostech a družstvech, tzv. „zákon o obchodních korporacích“) k dipozici níže. 
 

Přihlášení