Kalendář akcí

Členská schůze družstva

Řádná členská schůze Bytového družstva Mariánská 401 se koná 28.6.2021 v 19:00 hodin.

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 15 minut před zahájením konání členské schůze. V případě zastupování se zástupce člena družstva prokáže dokladem totožnosti a plnou mocí podepsanou zastupovaným členem družstva.

Výměna vodoměrů ve všech bytových jednotkách

Dne 11.5.2021 (úterý) proběhne ve všech bytových jednotkách výměna vodoměrů s rádiovým odečtem. Práce budou provádět pracovníci společnosti Datro s.r.o.

Pro zdárné provedení akce ve sjednaném termínu, prosíme všechny nájemce o zpřístupnění vodoměrů.

Vedení BD Mariánská 401 

Dbejte o zavírání vchodových dveří

DBEJTE O DŮSLEDNÉ ZAVÍRÁNÍ – PŘITLAČENÍ PŘEDNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ A KONTROLU, ŽE JSOU SKUTEČNĚ UZAMČENÉ - PŘI VSTUPU I VÝSTUPU Z DOMU !

Servis domovních zvonků a telefonů

Ve dnech 30.9.2020 - 16:00 až 18:00 a 1.10.2020 ve stejný čas proběhne servis domovních zvonků a telefonů. 

Podrobné informace v písemné podobě ve vašich schánkách a na nástěnce v domě.

 

Přihlášení