Kalendář akcí

Členská schůze družstva

Řádná členská schůze Bytového družstva Mariánská 401 se koná 29.6.2022 v 19:00 hodin.                  Program jednání členské schůze:                                                                                                                                             1. Zahájení a schválení programu                                                                                                                                           2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelů zápisu                                                                                            3. Seznámení s činností družstva a účetní závěrkou za rok 2021                                                                                  4. Schválení účetní závěrky za rok 2021                                                                                                                                5. Schválení dodavatele nového systému DT (cenová nabídka níže)                                                                              6. Volba členů představenstva a kontrolní komise (návrh kandidátů níže)                                                                      7. Informace o postupu při vymáhání pohledávek družstva za jeho členem (neplatič)                                              8. Diskuse                                                                                                                                                                                        9. Závěr

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 15 minut před zahájením konání členské schůze. V případě zastupování se zástupce člena družstva prokáže dokladem totožnosti a plnou mocí podepsanou zastupovaným členem družstva.

 

Dbejte o zavírání vchodových dveří

DBEJTE O DŮSLEDNÉ ZAVÍRÁNÍ – PŘITLAČENÍ PŘEDNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ A KONTROLU, ŽE JSOU SKUTEČNĚ UZAMČENÉ - PŘI VSTUPU I VÝSTUPU Z DOMU !

Přihlášení